Paliva

Paliva jsou zdroje energie a rozdělují se podle různých příznaků. Podle skupenství máme paliva pevná, kapalná a plynná. Podle užití rozdělujeme energetická a motorová paliva. Podle původu jsou paliva fosilní a obnovitelná. K fosilním palivům patří ropa, uhlí a zemní plyn. To jsou paliva neobnovitelná, která vznikla před miliony lety a jejich zásoby se postupně snižují podle míry.

Obnovitelné zdroje

Obnovitelné zdroje energie jsou takové, které jsou schopné se obnovovat. Mezi ně patří solární energie, vodní a mořská energie, energie větru a energie vyrobená z biomasy, tj. z různých rostlinných a živočišných produktů, jako je dřevo, obilí, rostlinné oleje, živočišné tuky, různé odpadní prodkty zemědělské a potravinářské výroby.

Historie společnosti

Akciová společnost OLEO CHEMICAL byla založena v roce 2004 dvěma akcionáři.

Hlavním účelem vzniku společnosti byla výstavba vlastní výrobny FAME.

V roce 2005 byla založena dceřiná společnost OLEO CHEMICAL MO KFT v Maďarsku a společnost OLEO CHEMICAL a.s. začala uskutečňovat dovoz pohonných hmot z ČR do Maďarska, kde byla postupně budována distribuční síť včetně sítě daňových skladů a čerpacích stanic pro prodej PHM.

V roce 2006 byl zakoupen od společnosti Benzina a.s. terminál v Liberci, kde byla realizována výstavba jednotky na výrobu FAME. Hlavním dodavatelem a realizátorem výstavby byla společnost ČKD DIZ a.s. Praha.

V měsíci lednu roku 2007 získala společnost OLEO CHEMICAL a.s. certifikát ISO 9001 a ISO 14001, který v roce 2008 při reauditu obhájila.

Stručný přehled:

2004

 • založení společnosti OLEO CHEMICAL a.s.

2005

 • založení dceřiné společnosti OLEO CHEMICAL MO KFT v Maďarsku

2006

 • odkoupení terminálu od společnosti Benzina a.s. v Liberci
 • zahájení výstavby výrobny esterifikace rostlinných olejů
 • prodej dceřinné společnosti v Maďarsku

2007

 • certifikace dle ISO 9001 a ISO 14001
 • změna dozorčí rady společnosti
 • změna sídla společnosti
 • zahájení náboru nových zaměstnanců

2008

 • úspěšné absolvování reauditu dle ISO 9001 a ISO 14001
 • pokračování v realizaci výstavby jednotky na výrobu FAME.

2009

 • Leden 2009 – zahájena výroba FAME na lince alkalické esterifikace
 • 31.8.2009 – výrobní areál v Liberci se stává daňovým skladem, dle § 20 odstavec 12 zákona č. 353/2009 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
 • 23.10.2009 – získání certifikátu jakosti od institutu ITWL (Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych), opravňující k dodávání RME do Polska

 

Oznámení společnosti

28. 2. 2019

Vážení věřitelé, níže jsou k dispozici aktualizované dokumenty týkající se reorganizace OLEO CHEMICAL, a.s., tj. zpráva o reorganizačním plánu OLEO CHEMICAL, a.s. ze dne 28.2.2019 a reorganizační plán OLEO CHEMICAL, a.s. také ze dne 28.2.2019. Za vyjádření podpory dalšímu pokračování Vám děkujeme. Představenstvo společností OLEO CHEMICAL, a.s.
zpráva o reorganizačním plánu 28.2.2019
reorganizační plán 28.2.2019

28. 5. 2018

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti OLEO CHEMICAL, a.s.

6. 2. 2017

Vážení věřitelé, níže jsou k dispozici dokumenty týkající se reorganizace OLEO CHEMICAL, a.s., tj. zpráva o reorganizačním plánu OLEO CHEMICAL, a.s., reorganizační plán OLEO CHEMICAL, a.s. a pokyny k hlasování o reorganizačním plánu. Za vyjádření Vaší podpory Vám děkujeme. Představenstvo společností OLEO CHEMICAL, a.s.

zpráva o reorganizačním plánu

reorganizační plán

pokyny k hlasování o reorganizačním plánu

19. 12. 2018

Oznámení o výběrovém řízení

Doplněné smlouvy o ochraně důvěrných informací

Smlouva o mlčenlivosti

27. 12. 2018

Prodloužení lhůty pro předkládání nabídek na postoupení pohledávky

 

Provozovna Liberec:

    OLEO CHEMICAL, a.s.

    Kociánova 12/563, 460 06 Liberec 6

    Telefon: + 420 488 058 400

    Fax:      + 420 488 058 450

    e-mail:   info@oleo-chemical.cz

    Příjezd pro kamionovou dopravu:

    15°03´57“ východní délky

    50°44´36“ severní šířky

 

Fakturační adresa:

    OLEO CHEMICAL, a.s.

    Holušická 2221/3

    148 00 Praha 4

 

 
©2008 - 2011 J. M. POST - WWW stránky